Tennis Center Stup     English Bosanski
Home
About Us
Location
Programs
League
Shop
Contact
       

Liga Zima 2017_18 startuje
Liga Zima 2017_18 startuje nakon uspješno završenog Mastersa. Na osnovu rezultata Mastersa formirana je nova ranking lista. Propozicije Lige analogne su postojećim.

Masters Ljeto 2017 kompletiran
U subotu, 14. oktobra završeni su svi finalni mečevi Mastersa. Pobjednici po kategorijama: I jakosna skupina 40 + ROBI, I jakosna skupina 40 - MARKO, II jakosna skupina 40 + EDIN Š, II jakosna skupina 40 - ALEN.

 TENISKE ŠKOLE
 Teniske škole organizuju se na neodređeni period.
 Zavisno od interesa početne kategorije najčešće traju od 2 do 6 mjeseci.
Početnici Napredni Takmičari

Djeca uzrasta 5 do 8 (10) godina 2 do 3 puta sedmično po 1 h

U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 3 do 5 igrača

Djeca uzrasta preko 8 (10) godina 2 do 3 puta sedmično po 1 (1.5) h

Djeca uzrasta 5 do 8 (10) godina 2 do 4 puta sedmično po 1 h

U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 3 do 5 igrača

Djeca uzrasta preko 8 (10) godina
2 do 4 puta sedmično po 1 (1.5) h

Djeca uzrasta 8 do 12 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

U zavisnosti od interesa formiraju se grupe od 2 do 4 igrača

Djeca uzrasta 12 do 15 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

Djeca uzrasta preko 15 godina 3 do 5 puta sedmično po 1 (1.5) (2) h

U zavisnosti od kvaliteta igrača i potreba organizuju se individualni treninzi, sparinzi, kondicioni treninzi...


 INDIVIDUALNI TRENINZI
 Individualni treninzi organizuju se na neodređeni period.
Pojedinci Grupe Familije

Djeca ili odrasli po programu za različite nivoe


Moguć rad sa dva trenera i rad sa mašinom za izbacivanje loptica na jednom ili više terena

Najčešće organiziranje treninga sa dva trenera i rad sa mašinom za izbacivanje loptica na jednom ili više terena

Zavisno od potreba organiziranje eventualnih sparingaNASLOVNICA | O NAMA | LOKACIJA | PROGRAMI | LIGA | SHOP | ČLANSTVO | KONTAKT Copyright © 2005 Teniski Centar Stup d.o.o.